Arabiska för jacka

jaakit
ﺟَﺎﻛِﺖ
jacka – femininum singular

Det arabiska ordet för jacka uttalas jaakit och skrivs ﺟَﺎﻛِﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns jacka i:

jaakitaat
ﺟَﺎﻛِﺘَﺎﺕ
jacka – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i jacka

ﺟَﺎﻛِﺖ
ﺟـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺖ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﺖ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
jim
j
alef
kaf
k
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för jacka består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﻛِﺖ och uttalas jaakit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver