Arabiska för hud, läder

jild
ﺟِﻠﺪ
hud, läder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hud, läder uttalas jild och skrivs ﺟِﻠﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hud, läder i:

'ajlaad
ﺃَﺟﻠَﺎﺩ
hud, läder – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hud, läder

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hud, läder består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hud, läder

Alla bokstäver i hud, läder

ﺟِﻠﺪ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
jim
j
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hud, läder består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﻠﺪ och uttalas jild.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hud, läder

fi3l blir jild

Vi har sett att det arabiska ordet för hud, läder skrivs ﺟِﻠﺪ och uttalas jild. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är j, l och d, blir ordet jild.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hud, läder