Arabiska för bokband, katalog

mujallad
ﻣُﺠَﻠَّﺪ
bokband, katalog – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bokband, katalog uttalas mujallad och skrivs ﻣُﺠَﻠَّﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bokband, katalog i:

mujalladaat
ﻣُﺠَﻠَّﺪَﺍﺕ
bokband, katalog – maskulinum plural
Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet bokband, katalog

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bokband, katalog består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bokband, katalog

Alla bokstäver i bokband, katalog

ﻣُﺠَﻠَّﺪ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bokband, katalog består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﻠَّﺪ och uttalas mujallad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bokband, katalog

mufa33al blir mujallad

Vi har sett att det arabiska ordet för bokband, katalog skrivs ﻣُﺠَﻠَّﺪ och uttalas mujallad. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är j, l och d, blir ordet mujallad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bokband, katalog