Arabiska för grönsak

khuDaar
ﺧُﻀَﺎﺭ
grönsak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grönsak uttalas khuDaar och skrivs ﺧُﻀَﺎﺭ.

Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grönsak består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grönsak

Alla bokstäver i grönsak

ﺧُﻀَﺎﺭ
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ـﺮ
 
kha
kh
Dad
D
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för grönsak består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﻀَﺎﺭ och uttalas khuDaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver