Arabiska för näsa

'anf
ﺃَﻧﻒ
näsa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för näsa uttalas 'anf och skrivs ﺃَﻧﻒ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet näsa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet näsa består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', nun som skrivs och uttalas n och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med näsa

Alla bokstäver i näsa

ﺃَﻧﻒ
ﻧـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻒ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alif hamza
'
nun
n
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för näsa består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻧﻒ och uttalas 'anf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för näsa

fa3l blir 'anf

Vi har sett att det arabiska ordet för näsa skrivs ﺃَﻧﻒ och uttalas 'anf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är ', n och f, blir ordet 'anf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som näsa