Arabiska för stjärt

radif
ﺭَﺩِﻑ
stjärt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stjärt uttalas radif och skrivs ﺭَﺩِﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stjärt i:

'ardaaf
ﺃَﺭﺩَﺍﻑ
stjärt – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stjärt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, dal som skrivs och uttalas d och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stjärt

Alla bokstäver i stjärt

ﺭَﺩِﻑ
 
 
ـﺮ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ra
r
dal
d
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för stjärt består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺩِﻑ och uttalas radif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stjärt

fa3il blir radif

Vi har sett att det arabiska ordet för stjärt skrivs ﺭَﺩِﻑ och uttalas radif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är r, d och f, blir ordet radif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stjärt