Arabiska för soppa

shurba
ﺷُﺮﺑَﺔ
soppa – femininum singular

Det arabiska ordet för soppa uttalas shurba och skrivs ﺷُﺮﺑَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns soppa i:

shurbaat
ﺷُﺮﺑَﺎﺕ
soppa – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet soppa består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med soppa

Alla bokstäver i soppa

ﺷُﺮﺑَﺔ
ﺷـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för soppa består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷُﺮﺑَﺔ och uttalas shurba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver