Arabiska för lyckönskning, välsignelse

tabriik
ﺗَﺒﺮِﻳﻚ
lyckönskning, välsignelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyckönskning, välsignelse uttalas tabriik och skrivs ﺗَﺒﺮِﻳﻚ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyckönskning, välsignelse består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyckönskning, välsignelse

Alla bokstäver i lyckönskning, välsignelse

ﺗَﺒﺮِﻳﻚ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻚ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻚ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ta
t
beh
b
ra
r
ya
y
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för lyckönskning, välsignelse består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺒﺮِﻳﻚ och uttalas tabriik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lyckönskning, välsignelse

taf3iil blir tabriik

Vi har sett att det arabiska ordet för lyckönskning, välsignelse skrivs ﺗَﺒﺮِﻳﻚ och uttalas tabriik. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är b, r och k, blir ordet tabriik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lyckönskning, välsignelse