Arabiska för ris

'aruzz
ﺃَﺭُﺯّ
ris – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ris uttalas 'aruzz och skrivs ﺃَﺭُﺯّ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ris består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, zayn som skrivs och uttalas z och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ris

ﺃَﺭُﺯّ
 
 
ـﺄ
ـﺮ
ـﺰ
 
alif hamza
'
ra
r
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för ris består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ordet skrivs därför ﺃَﺭُﺯّ och uttalas 'aruzz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver