Arabiska för aubergine

baadhinjaan
ﺑَﺎﺫِﻧﺠَﺎﻥ
aubergine – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aubergine uttalas baadhinjaan och skrivs ﺑَﺎﺫِﻧﺠَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Alla bokstäver i aubergine

ﺑَﺎﺫِﻧﺠَﺎﻥ
ﺑـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺬ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
alef
dhal
dh
nun
n
jim
j
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för aubergine består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺫِﻧﺠَﺎﻥ och uttalas baadhinjaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver