Arabiska för efterrätt, sötsak

Halwaa
ﺣَﻠﻮَﻯ
efterrätt, sötsak – femininum singular

Det arabiska ordet för efterrätt, sötsak uttalas Halwaa och skrivs ﺣَﻠﻮَﻯ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet efterrätt, sötsak

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet efterrätt, sötsak består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med efterrätt, sötsak

Alla bokstäver i efterrätt, sötsak

ﺣَﻠﻮَﻯ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ـﻰ
 
Ha
H
lam
l
waw
w
a
 
 
Det arabiska ordet för efterrätt, sötsak består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺣَﻠﻮَﻯ och uttalas Halwaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver