Arabiska för kraft, styrka

sulTa
ﺳُﻠﻄَﺔ
kraft, styrka – femininum singular

Det arabiska ordet för kraft, styrka uttalas sulTa och skrivs ﺳُﻠﻄَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kraft, styrka består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kraft, styrka

Alla bokstäver i kraft, styrka

ﺳُﻠﻄَﺔ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
sin
s
lam
l
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kraft, styrka består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳُﻠﻄَﺔ och uttalas sulTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kraft, styrka

fu3la blir sulTa

Vi har sett att det arabiska ordet för kraft, styrka skrivs ﺳُﻠﻄَﺔ och uttalas sulTa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är s, l och T, blir ordet sulTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kraft, styrka