Arabiska för fågelunge, kyckling

farkh
ﻓَﺮﺥ
fågelunge, kyckling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fågelunge, kyckling uttalas farkh och skrivs ﻓَﺮﺥ.

Förutom grundformen finns fågelunge, kyckling i:

'afraakh
ﺃَﻓﺮَﺍﺥ
fågelunge, kyckling – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fågelunge, kyckling består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fågelunge, kyckling

Alla bokstäver i fågelunge, kyckling

ﻓَﺮﺥ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
fa
f
ra
r
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för fågelunge, kyckling består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮﺥ och uttalas farkh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fågelunge, kyckling

fa3l blir farkh

Vi har sett att det arabiska ordet för fågelunge, kyckling skrivs ﻓَﺮﺥ och uttalas farkh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, r och kh, blir ordet farkh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fågelunge, kyckling