Arabiska för kläcka, ruva

farrakha
ﻓَﺮَّﺥَ
kläcka, ruva – dåtid han
yufarrikhu
ﻳُﻔَﺮِّﺥُ
kläcka, ruva – nutid han

Det arabiska verbet för att kläcka, ruva skrivs ﻓَﺮَّﺥَ och uttalas farrakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻔَﺮِّﺥُ och uttalas yufarrikhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kläcka, ruva består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kläcka, ruva

Alla bokstäver i kläcka, ruva

ﻓَﺮَّﺥَ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
fa
f
ra
r
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för kläcka, ruva består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَّﺥَ och uttalas farrakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kläcka, ruva

fa33ala blir farrakha

Vi har sett att det arabiska ordet för kläcka, ruva skrivs ﻓَﺮَّﺥَ och uttalas farrakha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är f, r och kh, blir ordet farrakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kläcka, ruva

Böjningsformer av kläcka, ruva

dåtid
nutid
han
farrakha
ﻓَﺮَّﺥَ
han - dåtid
yufarrikhu
ﻳُﻔَﺮِّﺥُ
han - nutid
hon
farrakhat
ﻓَﺮَّﺧَﺖ
hon - dåtid
tufarrikhu
ﺗُﻔَﺮِّﺥُ
hon - nutid
jag
farrakhtu
ﻓَﺮَّﺧﺖُ
jag - dåtid
'ufarrikhu
ﺃُﻓَﺮِّﺥُ
jag - nutid