Arabiska för mördare

faatik
ﻓَﺎﺗِﻚ
mördare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mördare uttalas faatik och skrivs ﻓَﺎﺗِﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mördare i:

futtaak
ﻓُﺘَّﺎﻙ
mördare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mördare består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i mördare

ﻓَﺎﺗِﻚ
ﻓـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻚ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻚ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
fa
f
alef
ta
t
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för mördare består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺗِﻚ och uttalas faatik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mördare

faa3il blir faatik

Vi har sett att det arabiska ordet för mördare skrivs ﻓَﺎﺗِﻚ och uttalas faatik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är f, t och k, blir ordet faatik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mördare