Arabiska för spindel

3ankabuut
ﻋَﻨﻜَﺒُﻮﺕ
spindel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spindel uttalas 3ankabuut och skrivs ﻋَﻨﻜَﺒُﻮﺕ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i spindel

ﻋَﻨﻜَﺒُﻮﺕ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
ayn
3
nun
n
kaf
k
beh
b
waw
w
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för spindel består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t. Ordet skrivs därför ﻋَﻨﻜَﺒُﻮﺕ och uttalas 3ankabuut.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver