Arabiska för tvättrum, tvättstuga

maghsal
ﻣَﻐﺴَﻞ
tvättrum, tvättstuga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tvättrum, tvättstuga uttalas maghsal och skrivs ﻣَﻐﺴَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tvättrum, tvättstuga i:

maghaasil
ﻣَﻐَﺎﺳِﻞ
tvättrum, tvättstuga – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvättrum, tvättstuga består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvättrum, tvättstuga

Alla bokstäver i tvättrum, tvättstuga

ﻣَﻐﺴَﻞ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ghayn
gh
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tvättrum, tvättstuga består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﺴَﻞ och uttalas maghsal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver