Arabiska för bada, duscha, tvätta sig

ightasala
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
bada, duscha, tvätta sig – dåtid han
yaghtasilu
ﻳَﻐﺘَﺴِﻞُ
bada, duscha, tvätta sig – nutid han

Det arabiska verbet för att bada, duscha, tvätta sig skrivs ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ och uttalas ightasala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﺘَﺴِﻞُ och uttalas yaghtasilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bada, duscha, tvätta sig består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bada, duscha, tvätta sig

Alla bokstäver i bada, duscha, tvätta sig

ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
ﻏـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻏـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ghayn
gh
ta
t
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bada, duscha, tvätta sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ och uttalas ightasala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bada, duscha, tvätta sig

dåtid
nutid
han
ightasala
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
han - dåtid
yaghtasilu
ﻳَﻐﺘَﺴِﻞُ
han - nutid
hon
ightasalat
ﺍِﻏﺘَﺴَﻠَﺖ
hon - dåtid
taghtasilu
ﺗَﻐﺘَﺴِﻞُ
hon - nutid
jag
ightasaltu
ﺍِﻏﺘَﺴَﻠﺖُ
jag - dåtid
'aghtasilu
ﺃَﻏﺘَﺴِﻞُ
jag - nutid