Arabiska för bröllopsceremoni

zifaaf
ﺯِﻓَﺎﻑ
bröllopsceremoni – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bröllopsceremoni uttalas zifaaf och skrivs ﺯِﻓَﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröllopsceremoni består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröllopsceremoni

Alla bokstäver i bröllopsceremoni

ﺯِﻓَﺎﻑ
ﻓـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
zayn
z
fa
f
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bröllopsceremoni består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﻓَﺎﻑ och uttalas zifaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver