Arabiska för bröllopsfölje

zaffa
ﺯَﻓَّﺔ
bröllopsfölje – femininum singular

Det arabiska ordet för bröllopsfölje uttalas zaffa och skrivs ﺯَﻓَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröllopsfölje består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröllopsfölje

Alla bokstäver i bröllopsfölje

ﺯَﻓَّﺔ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
zayn
z
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bröllopsfölje består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻓَّﺔ och uttalas zaffa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver