Arabiska för stolthet

fakhr
ﻓَﺨﺮ
stolthet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stolthet uttalas fakhr och skrivs ﻓَﺨﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stolthet består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stolthet

Alla bokstäver i stolthet

ﻓَﺨﺮ
ﻓـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
fa
f
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för stolthet består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺨﺮ och uttalas fakhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver