Arabiska för upptäckt

3uthuur
ﻋُﺜُﻮﺭ
upptäckt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för upptäckt uttalas 3uthuur och skrivs ﻋُﺜُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upptäckt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upptäckt

Alla bokstäver i upptäckt

ﻋُﺜُﻮﺭ
ﻋـ
ـﺜـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﺜـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
tha
th
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för upptäckt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺜُﻮﺭ och uttalas 3uthuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver