Arabiska för fall, glidning

3athra
ﻋَﺜﺮَﺓ
fall, glidning – femininum singular

Det arabiska ordet för fall, glidning uttalas 3athra och skrivs ﻋَﺜﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fall, glidning i:

3athraat
ﻋَﺜﺮَﺍﺕ
fall, glidning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fall, glidning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fall, glidning

Alla bokstäver i fall, glidning

ﻋَﺜﺮَﺓ
ﻋـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
ـﺔ
 
ayn
3
tha
th
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fall, glidning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺜﺮَﺓ och uttalas 3athra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver