Arabiska för upptäcka

3athara
ﻋَﺜَﺮَ
upptäcka – dåtid han
ya3thuru
ﻳَﻌﺜُﺮُ
upptäcka – nutid han

Det arabiska verbet för att upptäcka skrivs ﻋَﺜَﺮَ och uttalas 3athara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺜُﺮُ och uttalas ya3thuru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upptäcka består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, tha som skrivs och uttalas th och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upptäcka

Alla bokstäver i upptäcka

ﻋَﺜَﺮَ
ﻋـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺮ
 
ayn
3
tha
th
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för upptäcka består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺜَﺮَ och uttalas 3athara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av upptäcka

dåtid
nutid
han
3athara
ﻋَﺜَﺮَ
han - dåtid
ya3thuru
ﻳَﻌﺜُﺮُ
han - nutid
hon
3atharat
ﻋَﺜَﺮَﺕ
hon - dåtid
ta3thuru
ﺗَﻌﺜُﺮُ
hon - nutid
jag
3athartu
ﻋَﺜَﺮﺕُ
jag - dåtid
'a3thuru
ﺃَﻋﺜُﺮُ
jag - nutid