Arabiska för granskning

'im3aan
ﺇِﻣﻌَﺎﻥ
granskning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för granskning uttalas 'im3aan och skrivs ﺇِﻣﻌَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet granskning består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ayn som skrivs och uttalas 3 och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med granskning

Alla bokstäver i granskning

ﺇِﻣﻌَﺎﻥ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alif hamza
'
mim
m
ayn
3
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för granskning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻣﻌَﺎﻥ och uttalas 'im3aan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för granskning

'if3aal blir 'im3aan

Vi har sett att det arabiska ordet för granskning skrivs ﺇِﻣﻌَﺎﻥ och uttalas 'im3aan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är m, 3 och n, blir ordet 'im3aan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som granskning