Arabiska för gående

maashin
ﻣَﺎﺵٍ
gående – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gående uttalas maashin och skrivs ﻣَﺎﺵٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gående består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, shin som skrivs och uttalas sh och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gående

Alla bokstäver i gående

ﻣَﺎﺵٍ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för gående består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺵٍ och uttalas maashin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver