Arabiska för central

markaziyy
ﻣَﺮﻛَﺰِﻱّ
central – maskulinum singular

Det arabiska ordet för central uttalas markaziyy och skrivs ﻣَﺮﻛَﺰِﻱّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet central består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med central

Alla bokstäver i central

ﻣَﺮﻛَﺰِﻱّ
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
ra
r
kaf
k
zayn
z
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för central består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻛَﺰِﻱّ och uttalas markaziyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för central

maf3al blir markaziyy

Vi har sett att det arabiska ordet för central skrivs ﻣَﺮﻛَﺰِﻱّ och uttalas markaziyy. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är r, k och z, blir ordet markaziyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som central