Arabiska för koncentrerad

murakkaz
ﻣُﺮَﻛَّﺰ
koncentrerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för koncentrerad uttalas murakkaz och skrivs ﻣُﺮَﻛَّﺰ.

Förutom grundformen finns koncentrerad i:

murakkaza
ﻣُﺮَﻛَّﺰَﺓ
koncentrerad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet koncentrerad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koncentrerad består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, kaf som skrivs och uttalas k och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koncentrerad

Alla bokstäver i koncentrerad

ﻣُﺮَﻛَّﺰ
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺰ
 
mim
m
ra
r
kaf
k
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för koncentrerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﻛَّﺰ och uttalas murakkaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för koncentrerad

mufa33al blir murakkaz

Vi har sett att det arabiska ordet för koncentrerad skrivs ﻣُﺮَﻛَّﺰ och uttalas murakkaz. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, k och z, blir ordet murakkaz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som koncentrerad