Arabiska för le

ibtasama
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
le – dåtid han
yabtasimu
ﻳَﺒﺘَﺴِﻢُ
le – nutid han

Det arabiska verbet för att le skrivs ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ och uttalas ibtasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺘَﺴِﻢُ och uttalas yabtasimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet le

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet le består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med le

Alla bokstäver i le

ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
beh
b
ta
t
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för le består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ och uttalas ibtasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för le

ifta3ala blir ibtasama

Vi har sett att det arabiska ordet för le skrivs ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ och uttalas ibtasama. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är b, s och m, blir ordet ibtasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som le

Böjningsformer av le

dåtid
nutid
han
ibtasama
ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
han - dåtid
yabtasimu
ﻳَﺒﺘَﺴِﻢُ
han - nutid
hon
ibtasamat
ﺍِﺑﺘَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
tabtasimu
ﺗَﺒﺘَﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
ibtasamtu
ﺍِﺑﺘَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'abtasimu
ﺃَﺑﺘَﺴِﻢُ
jag - nutid