Arabiska för isoleras, vara ensam

infarada
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
isoleras, vara ensam – dåtid han
yanfaridu
ﻳَﻨﻔَﺮِﺩُ
isoleras, vara ensam – nutid han

Det arabiska verbet för att isoleras, vara ensam skrivs ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ och uttalas infarada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻔَﺮِﺩُ och uttalas yanfaridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isoleras, vara ensam består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isoleras, vara ensam

Alla bokstäver i isoleras, vara ensam

ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
alef
nun
n
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för isoleras, vara ensam består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ och uttalas infarada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isoleras, vara ensam

infa3ala blir infarada

Vi har sett att det arabiska ordet för isoleras, vara ensam skrivs ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ och uttalas infarada. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet infarada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isoleras, vara ensam

Böjningsformer av isoleras, vara ensam

dåtid
nutid
han
infarada
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
han - dåtid
yanfaridu
ﻳَﻨﻔَﺮِﺩُ
han - nutid
hon
infaradat
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَﺕ
hon - dåtid
tanfaridu
ﺗَﻨﻔَﺮِﺩُ
hon - nutid
jag
infaradtu
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩﺕُ
jag - dåtid
'anfaridu
ﺃَﻧﻔَﺮِﺩُ
jag - nutid