Arabiska för syster

shaqiiqa
ﺷَﻘِﻴﻘَﺔ
syster – femininum singular

Det arabiska ordet för syster uttalas shaqiiqa och skrivs ﺷَﻘِﻴﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns syster i:

shaqaa'iq
ﺷَﻘَﺎﺋِﻖ
syster – femininum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet syster består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med syster

Alla bokstäver i syster

ﺷَﻘِﻴﻘَﺔ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
shin
sh
qaf
q
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för syster består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻘِﻴﻘَﺔ och uttalas shaqiiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver