Arabiska för apa

qird
ﻗِﺮﺩ
apa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för apa uttalas qird och skrivs ﻗِﺮﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns apa i:

quruud
ﻗُﺮُﻭﺩ
apa – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet apa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet apa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i apa

ﻗِﺮﺩ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺪ
 
qaf
q
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för apa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﺮﺩ och uttalas qird.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för apa

fi3l blir qird

Vi har sett att det arabiska ordet för apa skrivs ﻗِﺮﺩ och uttalas qird. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, r och d, blir ordet qird.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som apa