Arabiska för irritera

'az3aja
ﺃَﺯﻋَﺞَ
irritera – dåtid han
yuz3iju
ﻳُﺰﻋِﺞُ
irritera – nutid han

Det arabiska verbet för att irritera skrivs ﺃَﺯﻋَﺞَ och uttalas 'az3aja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺰﻋِﺞُ och uttalas yuz3iju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet irritera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irritera består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ayn som skrivs och uttalas 3 och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irritera

Alla bokstäver i irritera

ﺃَﺯﻋَﺞَ
ﻋـ
ـﺞ
 
ﻋـ
ـﺞ
 
ـﺄ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alif hamza
'
zayn
z
ayn
3
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för irritera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺯﻋَﺞَ och uttalas 'az3aja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irritera

'af3ala blir 'az3aja

Vi har sett att det arabiska ordet för irritera skrivs ﺃَﺯﻋَﺞَ och uttalas 'az3aja. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är z, 3 och j, blir ordet 'az3aja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irritera

Böjningsformer av irritera

dåtid
nutid
han
'az3aja
ﺃَﺯﻋَﺞَ
han - dåtid
yuz3iju
ﻳُﺰﻋِﺞُ
han - nutid
hon
'az3ajat
ﺃَﺯﻋَﺠَﺖ
hon - dåtid
tuz3iju
ﺗُﺰﻋِﺞُ
hon - nutid
jag
'az3ajtu
ﺃَﺯﻋَﺠﺖُ
jag - dåtid
'uz3iju
ﺃُﺯﻋِﺞُ
jag - nutid