Arabiska för oro

hamm
ﻫَﻢّ
oro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oro uttalas hamm och skrivs ﻫَﻢّ.

Förutom grundformen finns oro i:

humuum
ﻫُﻤُﻮﻡ
oro – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet oro

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oro består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oro

Alla bokstäver i oro

ﻫَﻢّ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för oro består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﻢّ och uttalas hamm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver