Arabiska för likhet

tajaanus
ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ
likhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för likhet uttalas tajaanus och skrivs ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet likhet består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med likhet

Alla bokstäver i likhet

ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
jim
j
alef
nun
n
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för likhet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ och uttalas tajaanus.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för likhet

tafaa3ul blir tajaanus

Vi har sett att det arabiska ordet för likhet skrivs ﺗَﺠَﺎﻧُﺲ och uttalas tajaanus. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är j, n och s, blir ordet tajaanus.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som likhet