Arabiska för ordlek

jinaas
ﺟِﻨَﺎﺱ
ordlek – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ordlek uttalas jinaas och skrivs ﺟِﻨَﺎﺱ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ordlek består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ordlek

Alla bokstäver i ordlek

ﺟِﻨَﺎﺱ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
nun
n
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för ordlek består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﻨَﺎﺱ och uttalas jinaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ordlek

fi3aal blir jinaas

Vi har sett att det arabiska ordet för ordlek skrivs ﺟِﻨَﺎﺱ och uttalas jinaas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, n och s, blir ordet jinaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ordlek