Arabiska för turistisk

siyaaHiyy
ﺳِﻴَﺎﺣِﻲّ
turistisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för turistisk uttalas siyaaHiyy och skrivs ﺳِﻴَﺎﺣِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns turistisk i:

siyaaHiyya
ﺳِﻴَﺎﺣِﻴَّﺔ
turistisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet turistisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet turistisk består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ya som skrivs och uttalas y och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med turistisk

Alla bokstäver i turistisk

ﺳِﻴَﺎﺣِﻲّ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
sin
s
ya
y
alef
Ha
H
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för turistisk består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺳِﻴَﺎﺣِﻲّ och uttalas siyaaHiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver