Arabiska för turist

saa'iH
ﺳَﺎﺋِﺢ
turist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för turist uttalas saa'iH och skrivs ﺳَﺎﺋِﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns turist i:

suyyaaH
ﺳُﻴَّﺎﺡ
turist – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet turist

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet turist består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ya som skrivs och uttalas y och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med turist

Alla bokstäver i turist

ﺳَﺎﺋِﺢ
ﺳـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
sin
s
alef
'
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för turist består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺋِﺢ och uttalas saa'iH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver