Arabiska för antites

Tibaaq
ﻃِﺒَﺎﻕ
antites – maskulinum singular

Det arabiska ordet för antites uttalas Tibaaq och skrivs ﻃِﺒَﺎﻕ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet antites består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med antites

Alla bokstäver i antites

ﻃِﺒَﺎﻕ
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
beh
b
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för antites består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﺒَﺎﻕ och uttalas Tibaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för antites

fi3aal blir Tibaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för antites skrivs ﻃِﺒَﺎﻕ och uttalas Tibaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är T, b och q, blir ordet Tibaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som antites