Arabiska för vinnare

kaasib
ﻛَﺎﺳِﺐ
vinnare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vinnare uttalas kaasib och skrivs ﻛَﺎﺳِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vinnare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vinnare

Alla bokstäver i vinnare

ﻛَﺎﺳِﺐ
ﻛـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vinnare består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﺳِﺐ och uttalas kaasib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vinnare

faa3il blir kaasib

Vi har sett att det arabiska ordet för vinnare skrivs ﻛَﺎﺳِﺐ och uttalas kaasib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är k, s och b, blir ordet kaasib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vinnare