Arabiska för vinna

kasaba
ﻛَﺴَﺐَ
vinna – dåtid han
yaksibu
ﻳَﻜﺴِﺐُ
vinna – nutid han

Det arabiska verbet för att vinna skrivs ﻛَﺴَﺐَ och uttalas kasaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﺴِﺐُ och uttalas yaksibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vinna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vinna består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vinna

Alla bokstäver i vinna

ﻛَﺴَﺐَ
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺐ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
kaf
k
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för vinna består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺴَﺐَ och uttalas kasaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vinna

fa3ala blir kasaba

Vi har sett att det arabiska ordet för vinna skrivs ﻛَﺴَﺐَ och uttalas kasaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är k, s och b, blir ordet kasaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vinna

Böjningsformer av vinna

dåtid
nutid
han
kasaba
ﻛَﺴَﺐَ
han - dåtid
yaksibu
ﻳَﻜﺴِﺐُ
han - nutid
hon
kasabat
ﻛَﺴَﺒَﺖ
hon - dåtid
taksibu
ﺗَﻜﺴِﺐُ
hon - nutid
jag
kasabtu
ﻛَﺴَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aksibu
ﺃَﻛﺴِﺐُ
jag - nutid