Arabiska för berömma, prisa

majjada
ﻣَﺠَّﺪَ
berömma, prisa – dåtid han
yumajjidu
ﻳُﻤَﺠِّﺪُ
berömma, prisa – nutid han

Det arabiska verbet för att berömma, prisa skrivs ﻣَﺠَّﺪَ och uttalas majjada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤَﺠِّﺪُ och uttalas yumajjidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berömma, prisa består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, jim som skrivs och uttalas j och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berömma, prisa

Alla bokstäver i berömma, prisa

ﻣَﺠَّﺪَ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för berömma, prisa består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻣَﺠَّﺪَ och uttalas majjada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för berömma, prisa

fa33ala blir majjada

Vi har sett att det arabiska ordet för berömma, prisa skrivs ﻣَﺠَّﺪَ och uttalas majjada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är m, j och d, blir ordet majjada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som berömma, prisa

Böjningsformer av berömma, prisa

dåtid
nutid
han
majjada
ﻣَﺠَّﺪَ
han - dåtid
yumajjidu
ﻳُﻤَﺠِّﺪُ
han - nutid
hon
majjadat
ﻣَﺠَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tumajjidu
ﺗُﻤَﺠِّﺪُ
hon - nutid
jag
majjadtu
ﻣَﺠَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'umajjidu
ﺃُﻣَﺠِّﺪُ
jag - nutid