Arabiska för födelse

mawlid
ﻣَﻮﻟِﺪ
födelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för födelse uttalas mawlid och skrivs ﻣَﻮﻟِﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet födelse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med födelse

Alla bokstäver i födelse

ﻣَﻮﻟِﺪ
ﻣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
mim
m
waw
w
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för födelse består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻟِﺪ och uttalas mawlid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för födelse

maf3il blir mawlid

Vi har sett att det arabiska ordet för födelse skrivs ﻣَﻮﻟِﺪ och uttalas mawlid. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet mawlid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som födelse