Arabiska för kalender

taqwiim
ﺗَﻘﻮِﻳﻢ
kalender – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kalender uttalas taqwiim och skrivs ﺗَﻘﻮِﻳﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kalender

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kalender består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kalender

Alla bokstäver i kalender

ﺗَﻘﻮِﻳﻢ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
qaf
q
waw
w
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för kalender består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﻮِﻳﻢ och uttalas taqwiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kalender

taf3iil blir taqwiim

Vi har sett att det arabiska ordet för kalender skrivs ﺗَﻘﻮِﻳﻢ och uttalas taqwiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är q, w och m, blir ordet taqwiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kalender