Arabiska för folk, stam

qawm
ﻗَﻮﻡ
folk, stam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för folk, stam uttalas qawm och skrivs ﻗَﻮﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folk, stam består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med folk, stam

Alla bokstäver i folk, stam

ﻗَﻮﻡ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för folk, stam består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻮﻡ och uttalas qawm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för folk, stam

fa3l blir qawm

Vi har sett att det arabiska ordet för folk, stam skrivs ﻗَﻮﻡ och uttalas qawm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, w och m, blir ordet qawm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som folk, stam