Arabiska för nerv

3aSab
ﻋَﺼَﺐ
nerv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nerv uttalas 3aSab och skrivs ﻋَﺼَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nerv i:

'a3Saab
ﺃَﻋﺼَﺎﺏ
nerv – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nerv består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nerv

Alla bokstäver i nerv

ﻋَﺼَﺐ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
Sad
S
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för nerv består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺼَﺐ och uttalas 3aSab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nerv

fa3al blir 3aSab

Vi har sett att det arabiska ordet för nerv skrivs ﻋَﺼَﺐ och uttalas 3aSab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, S och b, blir ordet 3aSab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nerv