Arabiska för begå självmord

intaHara
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
begå självmord – dåtid han
yantaHiru
ﻳَﻨﺘَﺤِﺮُ
begå självmord – nutid han

Det arabiska verbet för att begå självmord skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ och uttalas intaHara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺘَﺤِﺮُ och uttalas yantaHiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begå självmord består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begå självmord

Alla bokstäver i begå självmord

ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
alef
nun
n
ta
t
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för begå självmord består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ och uttalas intaHara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begå självmord

ifta3ala blir intaHara

Vi har sett att det arabiska ordet för begå självmord skrivs ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ och uttalas intaHara. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är n, H och r, blir ordet intaHara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begå självmord

Böjningsformer av begå självmord

dåtid
nutid
han
intaHara
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
han - dåtid
yantaHiru
ﻳَﻨﺘَﺤِﺮُ
han - nutid
hon
intaHarat
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَﺕ
hon - dåtid
tantaHiru
ﺗَﻨﺘَﺤِﺮُ
hon - nutid
jag
intaHartu
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮﺕُ
jag - dåtid
'antaHiru
ﺃَﻧﺘَﺤِﺮُ
jag - nutid