Arabiska för dum

'aHmaq
ﺃَﺣﻤَﻖ
dum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dum uttalas 'aHmaq och skrivs ﺃَﺣﻤَﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dum i:

Hamqaa'
ﺣَﻤﻘَﺎﺀ
dum – femininum singular
Hamqaawaat
ﺣَﻤﻘَﺎﻭَﺍﺕ
dum – femininum plural
Humuq
ﺣُﻤُﻖ
dum – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dum består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dum

Alla bokstäver i dum

ﺃَﺣﻤَﻖ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
Ha
H
mim
m
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för dum består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻤَﻖ och uttalas 'aHmaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dum

'af3al blir 'aHmaq

Vi har sett att det arabiska ordet för dum skrivs ﺃَﺣﻤَﻖ och uttalas 'aHmaq. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är H, m och q, blir ordet 'aHmaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dum