Arabiska för betrakta som dum

Hammaqa
ﺣَﻤَّﻖَ
betrakta som dum – dåtid han
yuHammiqu
ﻳُﺤَﻤِّﻖُ
betrakta som dum – nutid han

Det arabiska verbet för att betrakta som dum skrivs ﺣَﻤَّﻖَ och uttalas Hammaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻤِّﻖُ och uttalas yuHammiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet betrakta som dum består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med betrakta som dum

Alla bokstäver i betrakta som dum

ﺣَﻤَّﻖَ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
mim
m
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för betrakta som dum består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻤَّﻖَ och uttalas Hammaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för betrakta som dum

fa33ala blir Hammaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för betrakta som dum skrivs ﺣَﻤَّﻖَ och uttalas Hammaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, m och q, blir ordet Hammaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som betrakta som dum

Böjningsformer av betrakta som dum

dåtid
nutid
han
Hammaqa
ﺣَﻤَّﻖَ
han - dåtid
yuHammiqu
ﻳُﺤَﻤِّﻖُ
han - nutid
hon
Hammaqat
ﺣَﻤَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tuHammiqu
ﺗُﺤَﻤِّﻖُ
hon - nutid
jag
Hammaqtu
ﺣَﻤَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'uHammiqu
ﺃُﺣَﻤِّﻖُ
jag - nutid