Arabiska för dumhet

Hamaaqa
ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ
dumhet – femininum singular

Det arabiska ordet för dumhet uttalas Hamaaqa och skrivs ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ.

Förutom grundformen finns dumhet i:

Hamaaqaat
ﺣَﻤَﺎﻗَﺎﺕ
dumhet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dumhet består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dumhet

Alla bokstäver i dumhet

ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Ha
H
mim
m
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dumhet består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ och uttalas Hamaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dumhet

fa3aala blir Hamaaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för dumhet skrivs ﺣَﻤَﺎﻗَﺔ och uttalas Hamaaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är H, m och q, blir ordet Hamaaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dumhet